Văn bản mới công bố > Tài liệu Hướng dẫn điều trị, quản lý một số bệnh không lây nhiễm trong dịch COVID-19

Tài liệu Hướng dẫn điều trị, quản lý một số bệnh không lây nhiễm trong dịch COVID-1909:10 SA - 05/05/2020

Quyết định số 1886/QĐ-BYT ngày 27/4/2020 Về việc ban hành tài liệu chuyên môn “Hướng dẫn điều trị, quản lý một số bệnh không lây nhiễm trong dịch COVID-19”

Quyết định số 1886/QĐ-BYT ngày 27/4/2020 Về việc ban hành tài liệu chuyên môn “Hướng dẫn điều trị, quản lý một số bệnh không lây nhiễm trong dịch COVID-19”

Download tài liệu tại đây 1886-QD-BYT-Huong-dan-dieu-tri-quan-ly-BKLN-trong-dich-COVID19.pdf

Các bài viết khác

Đăng ký nhận tin Hỗ trợ trực tuyến

  • Yahoo Messenger
  • Skype

Liên kết logo

Quảng cáo