Tin tức & sự kiện > HƯỞNG ỨNG NGÀY AN TOÀN NGƯỜI BỆNH THẾ GIỚI 17/09/2023 “LẮNG NGHE TIẾNG NÓI, TÂM TƯ CỦA NGƯỜI BỆNH”

HƯỞNG ỨNG NGÀY AN TOÀN NGƯỜI BỆNH THẾ GIỚI 17/09/2023 “LẮNG NGHE TIẾNG NÓI, TÂM TƯ CỦA NGƯỜI BỆNH”13:55 CH - 17/09/2023

Sự tham gia của người bệnh và gia đình người bệnh là một chiến lược quan trọng để nâng cao sự an toàn trong chăm sóc sức khỏe. Với tư cách là những người sử dụng hệ thống chăm sóc sức khỏe với trải nghiệm trực tiếp về toàn bộ hành trình của người bệnh, quan điểm của người bệnh, gia đình và người chăm sóc là vô giá trong việc cải thiện sự an toàn của người bệnh.

Ngày An toàn người bệnh Thế giới 17/9 năm 2023 với chủ đề “Tăng cường sự tham gia của người bệnh vì sự an toàn của người bệnh” nhằm ghi nhận vai trò quan trọng của người bệnh, gia đình và người chăm sóc trong sự an toàn của dịch vụ chăm sóc sức khỏe.

Thông qua khẩu hiệu “Lắng nghe tiếng nói, tâm tư của người bệnh”, Tổ chức Y tế Thế giới kêu gọi tạo cơ hội cho nhiều người bệnh, gia đình và cộng đồng khác nhau nêu lên tiếng nói, mối quan tâm, kỳ vọng và ưu tiên của họ nhằm nâng cao sự an toàn, lấy người bệnh làm trung tâm, độ tin cậy và công bằng.

Ngày An toàn người bệnh Thế giới năm 2023 có 4 mục tiêu cơ bản:

1. Nâng cao nhận thức toàn cầu về nhu cầu của người bệnh, người nhà người bệnh, người chăm sóc được tham gia trong việc thiết lập tất cả các mức độ chăm sóc nhằm cải thiện sự an toàn cho người bệnh.
2. Trao quyền cho người bệnh và gia đình người bệnh trong việc chủ động tham gia vào quá trình chăm sóc điều trị của chính họ và nâng cao sự an toàn.
3. Ủng hộ các hành động cấp bách cho sự tham gia của người bệnh, người nhà người bệnh và người chăm sóc phù hợp với kế hoạch hành động ATNB toàn cầu, được thực hiện bởi các đối tác của WHO.
4. Gắn kết sự tham gia giữa các nhà làm chính sách, nhà lãnh đạo, nhân viên y tế, các tổ chức xã hội và các bên liên quan trong việc nỗ lực tăng cường sự tham gia của người bệnh, người nhà người bệnh vào các chính sách/quy trình/quy định, các chương trình thực hành nhằm đảm bảo quá trình chăm sóc, điều trị an toàn.Nguồn: Tổ chức Y tế Thế giới (WHO)

Các bài viết khác

Đăng ký nhận tin Hỗ trợ trực tuyến

  • Yahoo Messenger
  • Skype

Liên kết logo

Quảng cáo